You are here

Ladder'op vzw

Ladder’op vzw ondersteunt kansarme Brusselse leerlingen doorheen hun schoolcarrière om ze de sociale ladder te helpen opklimmen. Door samen te werken met vrijwilligers, toekomstige leerkrachten en de juiste instanties creëert Ladder'op de perfecte leeromgeving voor de leerlingen.

Ladder’op biedt ondersteuning aan:

  • Kinderen: aanbieden van betaalbare onderwijsondersteuning aan huis of in de vorm van steunklasjes en thema-workshops.
  • Ouders: indien nodig ondersteunen en doorverwijzen naar de juiste instanties zodat een kind een kind kan zijn.
  • Begeleider: Ladder’op vzw biedt haar begeleiders de kans om in contact te komen met de Brusselse jeugd. Daarnaast organiseren ze ook lezingen & opleidingen op maat van de begeleiders. De unieke ervaring die ze tijdens hun Ladder’op begeleiding opdoen zorgt vaak voor een blijvende maar positieve indruk.
Ladder'op vzw
Bergensesteenweg 436
1070 Anderlecht
Phone: 0487 52 81 41